EKONOMI programmet

Ekonomiprogrammet

Vässa ditt entreprenörskap med ekonomi och internationella affärer.

Programmet kommer att ge dig en omfattande utbildning som ger dig en bred kunskapsbas inom ekonomi och internationella affärer samt möjlighet att tillämpa dessa kunskaper inom olika områden inom näringslivet och samhället.

Du kommer bland annat att lära dig om bokföring samt hur man marknadsför och organiserar ett företag. Denna inriktning syftar till att ge dig en omfattande förståelse för företagsekonomi, vilket inkluderar områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, samt ledarskap och organisation.

En viktig del av din utbildning kommer att vara att lära dig att starta och driva ett företag. Inom juridiken kommer du att bekanta dig med lagar som reglerar företag och organisationer samt de villkor som företag möter i samhället.

Kort om programmet

Det ekonomiska programmet läser:

Samhällskunskap 2 100p
Psykologi 150p
Privatjuridik 100p
Entreprenörskap & företagande 100p
Företagsekonomi 1 100p
Företagsekonomi 2 100p
Matte 2 och 3, totalt 200p
Moderna språk 100p
Valbara kurser 200p
Ekonomisk linje gymnasium västerås

Efter att ha avslutat din gymnasieutbildning kommer du att vara rustad för arbete som gymnasieekonom. 

Dessutom kommer du att ha behörighet till universitetet och vara väl förberedd för vidare studier inom olika ekonomirelaterade områden.

Lärare på kopparlundsgymnasiet

Vad kan jag göra efter studenten?

Exempel på yrken som kan vara av intresse för dig efter att ha valt inriktningen ekonomi inkluderar ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom. 

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att du har läst minst 2500 poäng och har godkänt i 2250 av dessa, däribland ska gymnasiearbetet, svenska 1-3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 ingå.

Högskola/Universitet

Polis, Jurist, Psykolog, Lärare,Mäklare, Konstnär, Statsvetare, Ekonom, m.m.

Tekniskt basår

Civilingenjör, t ex designingenjör, miljöingenjör eller byggingenjör.

 
Yrkeshögskola

Grafisk formgivare, Fotograf, Spaterapeut, Musik och event manager m.m.

 

Folkhögskola

Administratör, Författare, Dokumentärfilmare, m.m.

 

Vi förändrar världen!

– Mitt UF-företag handlade om barns mentala utveckling.
Jag skapade bland annat ett konstprojekt där barnen fick
uttrycka sina tankar i konsten, berättar Filippa Piva.

Rulla till toppen