eSTETISKA programmet

Skapa, upplev & tolka!

Det estetiska programmet ger dig breda kunskaper att utveckla dina konstnärliga intressen och god grund för högre studier. Du studerar kulturens roll i samhället och får utlopp för din kreativitet när du arbetar med modern medieteknik som illustrationer, foto, ljudteknik, formgivning och speldesign. 

Du får en allsidig träning i det estetiska hantverket. Denna inriktning syftar till att fördjupa din förståelse för digitala medier ur ett estetiskt perspektiv.

Här står ljud, bilder och berättande i fokus, och du kommer att ha möjlighet att utforska digitala uttryck från olika synvinklar. Dessutom kommer du att lära dig att analysera mediernas betydelse i det förflutna, nutiden och framtiden.

Estetiska programmet västerås
Estetisk linje gymnasium

Kort om programmet

Det estetiska programmet läser:

Historia 2b – kultur 100p
Estetisk kommunikation 100p
Konstarterna och samhället 50p
Digitalt skapande 1 100p
Medieproduktion 2 100p
Valbara kurser  400p

*Estetelever kan välja att läsa matematik 2b och moderna språk, men det är inte obligatoriskt.

Vad kan jag göra efter studenten?

Efter avslutad gymnasieutbildning kommer du att ha en solid grund för vidare akademiska studier som innefattar konstnärlig kreativitet. När det gäller framtida karriärmöjligheter kommer du att ha många alternativ att utforska.

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att du har läst minst 2500 poäng och har godkänt i 2250 av dessa, däribland ska gymnasiearbetet, svenska 1-3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 ingå.

Högskola/Universitet

Polis, Jurist, Psykolog, Lärare,Mäklare, Konstnär, Statsvetare, Ekonom, m.m.

Tekniskt basår

Civilingenjör, t ex designingenjör, miljöingenjör eller byggingenjör.

 
Yrkeshögskola

Grafisk formgivare, Fotograf, Spaterapeut, Musik och event manager m.m.

 

Folkhögskola

Administratör, Författare, Dokumentärfilmare, m.m.

 

Vi förändrar världen!

– Mitt UF-företag handlade om barns mentala utveckling.
Jag skapade bland annat ett konstprojekt där barnen fick
uttrycka sina tankar i konsten, berättar Filippa Piva.

Rulla till toppen