Tillgänglighetsredogörelse

Kopparlundsgymnasiet (KGY) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Det här dokumentet beskriver hur https://kgy.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Gäller ej sidan https://kgy.quiculum.se/kgy/login. 

Vad är digital tillgänglighet?

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kgy.se som inte är tillgängligt för dig och hindras från att ta del av vår digitala service, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret för att meddela oss.

Formulär för att rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan får du gärna informera oss på Kopparlundsgymnasiet.

Världskarta

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Myndigheten för digital förvaltning – Anmälan via webbsida

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Videoklipp – Vissa videos saknar syntolkning och textning, ej tillgängligt enligt Riktlinje nr 118.
  • Subdomäner till KGY –  Eventuella brister kan finnas på https://kgy.quiculum.se/kgy/login.
  • Dokument – Vår webbplats och digitala tjänster har en del dokument (pdf) som inte uppfyller kraven. Vi jobbar aktivt med att granska och ersätta dokumenten, till exempel blanketter, handlingar och informationsmaterial.
  • Bilder och grafik – Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras går vi igenom bilder och grafik och säkerställer att textalternativen är korrekta.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades i oktober 2023. Vi har granskat tillgängligheten med stöd av extern expertis. 
Självskattning av lärare som arbetar på skolan och oberoende parter. https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats

Tillgänglighetsgranskning av https://kgy.se/ har genomförts under oktober 2023.

  • Webbplatsen publicerades den 15 oktober 2023.
  • Redogörelsen uppdaterades den 26 oktober 2023.
Rulla till toppen