Globala målen

Nya globala mål sätter agendan för framtiden!

På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutade världens ledare om 17 nya globala mål (Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling som kommer att vägleda internationellt utvecklingssamarbete de kommande 15 åren.

Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Sprid dem. 

På Kopparlundsgymnasiet uppmuntrar vi allas samhällsengagemang för att förstå möjligheterna till påverkan. Vi värderar elevernas idéer högt och förslag kan genomföras snabbt då vi är en liten skola. Skolan erbjuder en social miljö där lärandet kan ske på olika platser och i varierade former.

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 
 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

 
 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

Vi förändrar världen!

På Kopparlundsgymnasiet vill vi ge unga människor möjligheten att utvecklas genom tilltron till sig själva och sina förmågor samt genom att ta ansvar för sina egna studier och förstå att inget är omöjligt. Vi vill att alla ska känna glädje och lust, då det är då vi lär oss som bäst och utvecklas som mest. ​

Rulla till toppen