Personal Vi som jobbar här.

Administrationen

Det är det här gänget som ser till att allt funkar. Om det så rör glömda matkort, kurser som ska läggas till, papper som behöver häftas, fula gardiner eller om du vill låna en gitarr så fixar de biffen eller hjälper dig att själv lösa problemet.

Susanna Hodin
Rektor

Susanna Hodin

Biträtande rektor

Helen Möllberg

Administratör

Anna Lundgren

Administrationen IT
teknik

IT Support

Lärare och mentorer

Lika viktiga som eleverna är självklart vår personal och majoriteten av dem utgörs av lärare, några av dem är även mentorer. Alla elever tilldelas en egen mentor vid skolstarten första året och får sedan behålla samma mentor fram till studenten om hen vill.

Mentor & speciallärare

Stefan Isaksson

Mentor & Musikproduktion

Claes Nordquist

Speciallärare - Mentor

Ola Wauge

Mentor Lugnet & Språkintro

Rasoul Salimi

SVA och svenska - mentor

Alva Schiöler

Speciallärare - Matematik

Sara Bergroth

Lärare NO

Ardal Jamal

Engelska och Svenska

Jessica Park

Media, Samhällskunskap

Anna-Karin Gålnander

Bild och formgivning

Marie Andersson Stackbom

Media, foto, film och tv

Henrik Pilerud

Matematik

Lars Renklint

Franska

Souad Ladhari

Tyska, Historia

Melek Ladhari

Spanska

Carlos Tellez

Engelska, historia

Anton Gustin

Matematik

Sara Sjöstrand

Lärare västerås
Engelska, svenska

Daniel Vesterholm

Lärare västerås
Psykologi, filosofi religion

Thereze Gretzen

Lärare västerås
Idrott och hälsa

Annica Fredell

Elevhälsoteamet

Det är det här gänget som ser till att elevernas studiegång är rofylld, trygg och alldeles alldeles underbar. Nonviolent Communication, NVC, är en kommunikationsmetod som bidrar till att vi kan kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. Tillgång till mindfulnessträning som kan ge verktyg att minska stress och öka välbefinnande.

Susanna Hodin
Rektor

Susanna Hodin

Kurator

Karin Lindgren

Skolsköterska

Heidi Slagstedt

Specialpedagog

Carina Dalén

Rulla till toppen