Personuppgiftsbehandling

Här informerar vi om hur Kopparlundsgymnasiet (KGY) behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad. Din personliga integritet är viktig för oss och universitetet följer EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kompletterande lagstiftning för all vår behandling av personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Vad är personuppgiftsbehandling?

Personuppgiftsbehandling innebär att man hanterar personuppgifter på något sätt och inkluderar varje åtgärd som kan vidtas med personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnade, spridning, samkörning eller förstöring av personuppgifter.

Hur behandlar Kopparlundsgymnasiet (KGY) personuppgifter?

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus eller en prova på dag, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om vår skola, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som är kopplat till ansökningsprocessen. 

Personuppgiftsansvarig på Kopparlundsgymnasiet (KGY)

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program du sökt.

Du kan kontakta oss här eller skriva till administrationen.  

Rulla till toppen