Naturvetenskaps programmet

Stärk ditt kritiska tänkande och hitta logiska lösningar.

Det här är programmet för dig som gillar matematik, är nyfiken och kreativ och vill lära dig att tänka analytiskt och vetenskapligt.

Du kommer att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt vilket innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Du får förståelse för att naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. På programmet natur/sam studerar du inte bara naturvetenskap, utan även samhällskunskap och geografi. Den här inriktningen passar dig som är intresserad av miljöfrågor.

naturprogrammet västerås, kopparlundsgymnasiet
Lärare IT, Samhällsvetenskap, kopparlundsgymnasiet

Kort om programmet

Naturvetenskapliga programmet läser:

Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100p
Moderna språk 100p
Matte 2 och 3, totalt 200p
Fysik 1a 150p
Kemi 1 100p
Biologi 1 100p
Biologi 2 100p
Valbara kurser 200p

Vad kan jag göra efter studenten?

Efter avslutad gymnasieutbildning kommer du att ha en solid grund för vidare akademiska studier som innefattar konstnärlig kreativitet. När det gäller framtida karriärmöjligheter kommer du att ha många alternativ att utforska.

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att du har läst minst 2500 poäng och har godkänt i 2250 av dessa, däribland ska gymnasiearbetet, svenska 1-3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 ingå.

Högskola/Universitet

Polis, Jurist, Psykolog, Lärare,Mäklare, Konstnär, Statsvetare, Ekonom, m.m.

Tekniskt basår

Civilingenjör, t ex designingenjör, miljöingenjör eller byggingenjör.

 
Yrkeshögskola

Grafisk formgivare, Fotograf, Spaterapeut, Musik och event manager m.m.

 

Folkhögskola

Administratör, Författare, Dokumentärfilmare, m.m.

 

Vi förändrar världen!

– Mitt UF-företag handlade om barns mentala utveckling.
Jag skapade bland annat ett konstprojekt där barnen fick
uttrycka sina tankar i konsten, berättar Filippa Piva.

Rulla till toppen